Fram logo
  • Font size
    Hold down the Ctrl key. Press + to increase or - to decrease the font size.

Traffic reports

Rute 50 Seivika - Tømmervåg:

21.04.21 15:21

Avganger merket B er innstilt ut dagen, grunna teknisk problem.

MS Kalvøy går tilbake i Nordøyruta/24/4002 fra kl. 14:30 i dag 21.04.21

21.04.21 14:04

MS Kalvøy går tilbake i Nordøyruta/24/4002 fra kl. 14:30 i dag 21.04.21

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Avganger merket B er midlertidig innstilt, grunna teknisk problem.

21.04.21 13:35

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Avganger merket B er midlertidig innstilt, grunna teknisk problem.

Rute 23 Langevåg - Ålesund - Tar opp ruta

21.04.21 11:30

MS Nørvøy tar opp ruta i dag onsdag 21 april kl. 10.45 fra Ålesund

Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

21.04.21 10:41

MF Solskjel utfører ekstraturer i dag kl. 11:20 og 12:20 fra Skjeltene via Lepsøy, Haramsøya og tilbake til Skjeltene.

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya. Avgang Skjeltene - Kalvøy

21.04.21 07:18

Det blir ingen turer til Kalvøy i morgen onsdag 21.04. Begge turene er flyttet til torsdag, med samme rutetider.

Rute 50 Seivika - Tømmervåg:

21.04.21 07:12

Grunna transport av farlig last vert det begrensa kapasitet, 12 pax, på avgang kl 0730 frå Seivika, 21.04.

Rute23 Langevåg- Ålesund

21.04.21 07:10

Grunnet tekniske problemer med MS Nørvøy vil MS Kalvøy betjene langevågsruten inntil videre.

Rute 23 Langevåg - Ålesund - innstilling

20.04.21 19:48

MS Nørvøy melder om tekniske utfordringer tirsdag 20 april og må innstille resten av ruteproduksjonen i kveld.

23 Langevåg–Ålesund, Innstilt inntil videre

20.04.21 19:39

23 Langevåg–Ålesund, Innstilt inntil videre grunnet tekniske problem.

24 Ålesund–Valderøya–Nordøyane; Fartøybytte

20.04.21 18:40

20.04.2021 tur 20:30 fra Ålesund og fram t o m ankomst Ålesund 21.04.2021 10:15 blir utført av Valderøy pga vedlikehold på Kalvøy.

Rute 21: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya, endring i rute i morgen 21.04

20.04.21 16:03

Det blir ingen turer til Kalvøy i morgen onsdag 21.04. Begge turene er flyttet til torsdag, med samme rutetider.

Gjelder samband: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya Nedsatt kapasitet til max 12 passasjerer på avg. fra Skjeltene til Haramsøy ons. 21.04 kl. 06:20, pga. transport av farlig last.

20.04.21 14:53

Gjelder samband: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

Nedsatt kapasitet til max 12 passasjerer på avg. fra Skjeltene til Haramsøy ons. 21.04 kl. 06:20, pga. transport av farlig last.

Gjelder samband: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya MF Solskjel utfører ekstratur kl. 12:20 fra Skjeltene via Lepsøy, Haramsøya og tilbake til Skjeltene.

20.04.21 12:26

Gjelder samband: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

MF Solskjel utfører ekstratur kl. 12:20 fra Skjeltene via Lepsøy, Haramsøya og tilbake til Skjeltene.

Rute 21: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya Store kjør

20.04.21 09:38

Gjelder samband: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

Store kjøretøy oppfordres til å benytte rute A, da et mindre reservefartøy blir benyttet i rute. B.

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya : Ekstratur

19.04.21 12:10

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya : Ekstratur MF Solskjel utfører ekstratur kl. 12:20 fra Skjeltene via Lepsøy, Haramsøya og tilbake til Skjeltene.

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya : Ekstratur

19.04.21 10:52

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya : Ekstratur MF Solskjel utfører ekstratur kl. 11:30, fra Skjeltene via Lepsøy, Haramsøya og tilbake til Skjeltene.

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya : Forsinkelser i ruten

19.04.21 09:44

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya : Forsinkelser i ruten . Ferjerokeringer ol. medfører forsinkelser på A-ruten i dag.

Rute 02: Årvika-Koparneset, Reservefartøy

18.04.21 17:54

Det blir noe redusert kapasitet i sambandet grunnet bruk av reservefartøy da hovedfartøy skal på årlig verkstedopphold.

Rute 21: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

18.04.21 15:24

Rute 21: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya: Fra mandag 19.04 og inntil videre vil A-rute utføres av fartøyet MF Solskjel. B-rute utføres av MF Kvernsund, med begrenset kapasitet. Her vil også biler måtte rygge ombord.
B-ruten vil kun gå ihht ruteoppsett mellom Skjeltene-Haramsøya. B-rute avganger til Lepsøya blir kansellert.
MF Solskjel: 916 69 369

FRAM Customer Centre
Telephone +47 71 28 01 00

Org. number
944 183 779

Opening hours
Weekday 08.00-21.00
Saturday 09.00-18.00
Sunday 10.00-21.00